مسجد ملا اسماعيل

موقعيت مكاني :

مسجد ملا اسماعیل در ضلع جنوبی خیابان قیام ، محله مصلی ،انتهای خیابان مسجد ملا اسماعیل واقع شده است

مسجد مصلي عتيق

موقعيت مكاني :

مسجد مصلي عتيق  در ضلع شرقی بلوار امامزاده جعفر ، اندکی بالاتر از حسینیه مصلی عتیق واقع شده است.

مسجد فرط

موقعيت مكاني :

مسجد فرط در ضلع شمالی خیابان قیام ـ محله دارالشفاء و در مجاورت مجموعه بازارهای قدیمی یزد واقع است .

                                                                                                          

مسجد مرواريد

موقعيّت مكاني :

مسجد مرواريد در ضلع غربی خيابان سيد گل سرخ در محله ابو المعالی ، کوچه مسجد مروارید قرار گرفته است.

مسجد تل ( الرحمان )

موقعيّت مكاني :

مسجد الرحمن در ضلع غربی بلوار بسیج ، محله تل و در كوچه مسجد الرحمن واقع است

مسجدلرد تازيان( لرد مشير )

موقعيّت مكاني :

اين مسجد در ضلع شرقی بلوار امامزاده جعفر ، محلّه مصلّي ، نزديك كاروانسراي مشير قرار دارد .

مسجد گلدسته

موقعيّت مكاني :

مسجد گلدسته درضلع شمالی خیابان انقلاب ، محله شیخداد ، جنب بقعه شیخ تقی الدین دادا محمد واقع شده است .

مسجد کوفه شيخداد

موقعيت مكاني :

مسجدكوفه شيخداد درضلع شرقی بلوار نواب صفوی ،کوچه مسجد کوفه ـ محله شیخداد واقع شده است

مسجدكوشكنو

موقعيت مكاني :

مسجد كوشكنو در ضلع شرقی خیابان سید گل سرخ ، محله کوشکنو، ابتدای کوچه کوشکنو قرار دارد .