مسجد ارگ قلعه

موقعيت مكاني :

مسجد ارگ قلعه در ضلع شرقي خيابان امام خميني ، در محله قلعه كهنه، خيابان شهيد ابراهيمي ، روبروي فرمانداري شهر يزد واقع شده است.

مسجد جامع اهرستان

موقعيت مكاني :

مسجد اهرستان درضلع شرقی بلوار شهید صدوقی، در محله اهرستان قرار گرفته است.

مسجد افشارها

موقعيت مكاني :

مسجد افشارها در ضلع غربي خيابان امام خميني ، محله بازارنو ، بعد از كوچه هتل كهن كاشانه قرار گرفته است .

مسجد ابوالمعالي

موقعيت مكاني :

مسجد بزرگ ابوالمعالي در ضلع غربي خيابان سيد گل سرخ ، محله ابوالمعالي، جنب بازارچه ابوالمعالي واقع شده است .