یزد ،شهري که هنوز در آن ایکات بافته می شود

یکی از محصولات صنایع دستی شهر یزد ، ایکات یا دارایی می باشد.  ایکات که ماخوذ از واژه مالایی منجیکات است و در فارسی دارایی نامیده می شود، روشی است کهن در بافت پارچه های منقش با رنگ پذیر کردن نخها پیش از بافت ، تا بتدریج همزمان با عملیات بافت ، نقش نیز نمودار شود.

گلیم بافی

گلیم بافی از قرن ها پیش در استان یزد به خصوص شهرستان های میبد، خاتم و ابرکوه رایج بوده  است  و گفته می شود که بیش از یک هزار سال در این خطه سابقه دارد.گلیم بیش از قالی در کشورمان سابقه و قدمت دارد و در واقع قالی در اثر تکامل گلیم بافی طی قرون و اعصار متمادی پدید آمده است  .

نقش جاذبه های کویر در رونق صنعت گردشگری

بهگفته وی با سرمایه گذاری در کویرهای سیاه کوه، طبس، بافق، ابرکوه، …

ضرب و نوای مرشد زورخانه ، یادآور فرهنگ باستانی ایران

زورخانه از یادگارهای ارزشمند فرهنگی تاریخی شهر یزد استکه دارای گود، جایگاه تماشا چیان، رختکن و غرفه هایی جهت نگهداری ابزارهای ورزشیمی باشد

غارها ، نماد دوران غار نشینی در یزد

بر اساس آمار بدست آمده، حدود 35 غار در استان یزد وجود دارد که در برخی آنها آثاری از دوران غار نشینی دیده شده است و بیانگر این حقیقت است که روزگاری این غارها مسکونی بوده اند.

قناتها نمود کاملی از تلاش و هنر ایرانیان

قناتها نماد تلاش و هنر ایرانیان برای دستیابی به آب است که با دستان پینه بسته خود مدتها در هوای گرم در دالانهایی تاریک بر زمین می کوبیدند .