کاروانسراها ، حلقه گمشده معماری ایرانی

در استان یزد بیش از 20 کاروانسرای ثبتی وجود دارد که قدیمی ترین آن کاروانسرای سنگی انجیره اردکان می باشد.