مزار خير آباد و عيش آباد

مزار عیش آباد نیز بامساحت تقریبی 5/3 هکتار در مجاورت میدان ابوالفضل فعلی قرار دارد که با حصار آجری ویک درفلزی به ارتفاع تقریبی 10متر مشخص شده است (درورودی این مزار اگرچه از جنس آهن است .

مزار زنگیان

مزار زنگيان كه امروز به صورت خرابه‌هايی است واقع در انتهاي قسمت شمالي شهر بر سرراه رحيم‌آباد كه در اطراف و داخل اتاقهاي آن صورت قبوري چند وجود دارد و از قبرستانهاي قديمي يزد بوده است.  

مزار خرمشاه

محله خرمشاه از جمله محلات بسيار قديمي شهر يزد است كه در گذشته جزء محلات مجاور يزد محسوب مي‌شده و باگسترش تدريجي شهر اكنون يكي از محلات شهر يزد مي‌باشد.

مزار كثنويه

محله كثنويه در شمال غربي يزد واقع شده است که از قديميترين محلات محسوب مي‌گردد. اين محله در گذشته از جمله محلات مجاور شهر يزد است كه با توسعه تدريجي شهر يزد اكنون يكي از محلات شهر يزد مي‌باشد.

مزار سيدوصحرا

مزار سيدوصحرا:

در اين مزار دو سنگ قبر ديگر ديده مي‌شود كه يكي از آنها داراي سنگ سياه كوچك كه قسمت بالاي آن مدور است .

مزار زرندیون

بقعه زرنديان بقعه‌اي است قديمي واقع در حوالي مرياباد مردم آن را مزار امازاده سيد نصرا... مي‌دانند. در آتشكده يزدان تأليف عبدالحسين آيتي نام آن سيد ناصرالدين از اقارب امامزاده جعفر (مدفون در شهر يزد) ذكر شده است و گويند عده‌اي از سادات عريضي در آنجا مدفونند.

نقش اکولژیکی موریانهها در اقلیمهای خشک

عموماً تصور می شود که موریانه ها موجودات مخربی هستند که نقش کم اهمیتی در اکولوژی زمین دارا می باشند. برخلاف آنچه تصور می شود، موریانه ها نقش اکولوژیکی عظیمی را به ویژه در محیط زیست های بیابانی و با حاصلخیزی پایین ایفا می کنند. در مناطق دور افتاده با حاصلخیزی پایین در استرالیا که مقدار بسیار کمی نزولات جوی دریافت می کنند کمبود رطوبت منجر به سازگاری بهت انگیز تعدادی از حیواناتی که آنجا زندگی می کنند، به طور برجسته موریانه ها شده است.

مديريت پرندگان آفت در مناطق شهري

یک تعدادی از گونه‌های پرنده ممكن است در مناطق شهری دردسر یا خسارت‌هايي را به وجود بیاورند. این پرندگان شامل سارهای اروپایی Sturnus vulgaris، گنجشک خانگی Passer domesticus، کبوترهای وحشی یا کبوترهای چاهی (Columba livia) یا سایر پرندگان می‌باشد. اخيراً تعداد رو به افزایش از غازهاي کانادایی (Branta canadensis) در مناطق شهری برخوردهايي (تصادف‌هایی) را خصوصاً در اطراف میدان های گلف، پارک‌ها و مناطق نوسازي که درياچه ها يا استخرهاي احاطه شده با چمن را دارند باعث شده است.

معرفي اجمالي قنات وقف آباد يزد

قناتها نمود كاملي از تلاش و هنر ايرانيان قديم براي دستيابي به آب به شمار مي روند. در دوران گذشته آب مورد نياز در بسياري از دشتها و مناطق خشكي چون كوير يزد از اين طريق تامين مي شده است.