نوشته‌ها

کنترل موریانه در مسجد قدمگاه اسلامیه

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: «عملیات اجرایی کنترل و پاک‌سازی موریانه‌های مسجد قدمگاه اسلامیه زیر نظر گروه تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد انجام شد.»

انجام عملیات موریانه زدایی بنایی در بافت تاریخی یزد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: «عملیات موریانه‌زدایی از بخش‌های مختلف کتابخانه رسالت شهید، واقع در محله سید گلسرخ یزد انجام شد.»

مسجد قاجاری در بافت تاریخی یزد، موریانه زدایی شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: عملیات اجرایی کنترل و پاکسازی موریانه های مسجد حضرت زینب، واقع در میدان وقت الساعت ، زیر نظر گروه تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد انجام شد.

آتشکده زرتشتیان یزد موریانه زدایی شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: در پی گزارش انجمن زرتشتیان یزد مبنی بر آسیب موریانه در قسمتهایی از آتشکده یزد، پایش و بررسی بنا توسط کارشناسان گروه تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی استان یزد انجام شد.

بقعه ستی فاطمه یزد موریانه زدایی شد

عملیات اجرایی کنترل و پاکسازی موریانه های بقعه ستی فاطمه یزد زیر نظر گروه تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد انجام شد.