نوشته‌ها

بقعه ستی فاطمه یزد موریانه زدایی شد

عملیات اجرایی کنترل و پاکسازی موریانه های بقعه ستی فاطمه یزد زیر نظر گروه تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد انجام شد.