نوشته‌ها

تحول حال و هوای باغ جهانی دولت‌آباد با ورود استاندار؛ / تأکید بر اجرای طرح توسعه و ساماندهی باغ دولت‌آباد

استاندار یزد بر اجرای طرح ساماندهی باغ جهانی دولت‌آباد یزد با اهتمام دستگاه‌های استان تأکید کرد.