محله قلعه كهنه

موقعيت :

اين محله از محلات بسيار قديمي يزد ميباشد كه از سمت شمال به محله مال امير ، از جنوب به محله پير برج و خيابان مهدی ، از غرب به محله وقت الساعت ، واز شرق به محلات سرسنگ و جوي هرهر محدود ميشود . بيشترين قسمت برج وباروي قديم شهريزد در اين محله قرار دارد.

محله فهادان

موقعيت:

 محله فهادان قدیمی ترین محله شهریزد می باشد که درمجاورت محلات بازارنو، شاه ابوالقاسم ، و کوشکنو قراردارد و ازجانب شمال به بخش شمالی خيابان فهادان ، از جنوب به محلات بازارنو و وقت الساعت ، از غرب به محلات شاه ابوالقاسم و كوشكنو و از شرق به خيابان امام خميني محدود ميشود.

محله شيخداد

موقعيت : 

محله شيخداد در شمال غربي شهر يزد واقع شده واز جهات شمال به محله جنت آباد ، از جنوب به  محله ابوالمعالي ، از غرب به محله نصر آباد ، واز شرق به محلات باغ گندم و سرچم محدود ميشود .

محله شاه طهماسب

موقعيت :

شاه طهماسب محله اي قديمي در شهر يزد ميباشد كه از جهات  شمال به محله ابوالمعالي ، از جنوب به محله مصلي ، از شرق به محله سر پلك و از غرب به محلات تخت استاد و ملتكيه محدود ميشود  وميدان شاه طهماسب ( بعثت ) در مركز اين محله قرار گرفته است .

محله سيدگلسرخ

موقعيت :

 محله سيد گل محله كوچك در شمال محله كوشكنو ميباشد .كه از شمال به محله رحيم آباد ، از جنوب به محله كوشكنو ، از غرب به محله جنت آباد و از شرق به محله فهادان محدود ميشود .

 

محله سلسبيل

موقعيت :

محله سلسبيل در مجاورت محله گازرگاه واقع شده و از جهات شمال بهمحله گازرگاه ، از جنوب به خيابان سلمان ٿارسي ، از غرب به محله سرباز و از شرق به محله خان علی  محدود میشود .

محله شاه ابوالقاسم

موقعيت :

 محله شاه ابو القاسم در مجاورت محله فهادان واقع شده و از جهات شمال به محلات كوشكنو و سرچم ، از جنوب به محله دروازه شاهي ، از شرق به محله وقت الساعت ، واز غرب به محله باغ گندم محدود است .

محله سردوراه

موقعيت :

محله سر دوراه در مجاورت محلات پشت باغ و كوچه بيوك قرار گرفته واز جهات شمال به محله كوچه بيوك ، از جنوب به محله خرمشا ، از غرب به محله اهرستان ، واز شرق به محله پشت باغ  محدود مي شود.

محله سرچم

موقعيت :

محله سرچم از جمله محلات قدیم یزد می باشد که از جهات شمال به محلات جنت آباد و سيد گلسرخ ، از جنوب به محله شاه ابوالقاسم ، از غرب به محله شيخداد ، واز شرق به محله كوشكنو محدود مي باشد.

تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیرسایت : روابط عمومی