هم اندیشی توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری

هم اندیشی توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری

کلنگ احداث عملیات اجرایی مجتمع بین راهی عقدا به زمین زده شد

کلنگ احداث عملیات اجرایی مجتمع بین راهی عقدا به زمین زده شد

در هفته گردشگری کارگروه گردشگری تشکیل شد

در هفته گردشگری کارگروه گردشگری تشکیل شد

ديدار نماينده ولي فقيه با دست اندكاران صنعت گردشگري استان يزد

ديدار نماينده ولي فقيه با دست اندكاران صنعت گردشگري استان يزد

احداث اولين آژانس گردشگر سلامت در استان يزد

احداث اولين آژانس گردشگر سلامت در استان يزد

فاز اول هتل نارنجستان طبس افتتاح شد

فاز اول هتل نارنجستان طبس افتتاح شد

بازدید مدیرکل میراث استان از طرحهای عمرانی و مرمتی شهرستان طبس

بازدید مدیرکل میراث استان از طرحهای عمرانی و مرمتی شهرستان طبس

نشست خبری مدیرکل و معاونین گردشگری و سرمایه گذاری در هفته گردشگری

نشست خبری مدیرکل و معاونین گردشگری و سرمایه گذاری در هفته گردشگری

از گردشگران در روز جهانی جهانگردی استقبال شد

از گردشگران در روز جهانی جهانگردی استقبال شد