نوشته‌ها

آشنایی هنرمندان با راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: «سیزدهمین نشست بسته بندی و راهکاری های تجاری سازی صنایع دستی در یزد برگزار می شود.»

مناسب سازی از الزامات تاسیسات گردشگری است

معاون گردشگری گفت: «مراکز گردشگری کشور باید برای معلولان نیز مناسب سازی شود.»

گردشگری، راهکار نجات اقتصادی و اجتماعی کشور است

معاون گردشگری گفت:« باید گردشگری را به عنوان راهکار نجات اقتصادی ک اجتماعی کشور بپذیریم.»

دست‌بافته‌ای که به شهرت جهانی رسید

زیلو ، دست بافته هزار ساله هنرمندان میبدی که اکنون با نام این شهرستان به شهرت جهانی رسیده است.
در پنجمین دوره نشان ملی مرغوبیت صورت گرفت؛

اعطای نشان برتر به ۱۸ اثر از هنرمندان یزدی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد گفت: از بین ۳۷ اثر ارسالی به مرحله کشوری پنجمین دوره نشان ملی مرغوبیت ۱۸ اثر حائز رتبه برتر شد.

گردشگری، صنعتی رو به رشد در یزد

مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد گفت: «به دنبال افزایش میزان سرمایه گذاری در یزد صنعت گردشگری در این استان رشد داشته است.»
با تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی بزرگترین خانه موزه کشور در یزد به بهره برداری خواهد رسید.

برگزاری چهارمین ماه بازار صنایع دستی در میدان خان بافق

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بافق گفت: «چهارمین ماه بازار صنایع دستی و هنر های فاخر شهرستان بافق در میدان خان این شهرستان برگزار می شود.»
شهردار میبد:

شهر جهانی زیلو اولین گام جهانی را برداشت / به دنبال میزبانی از شهرهای جهانی صنایع دستی هستیم

شهردار میبد گفت: «حضور میبد در همایش بین المللی شهرداران شهرهای صنایع دستی، اولین گام مهم این شهر پس از جهانی شدن بود.»