نوشته‌ها

مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد خبرداد؛

تخریب سومین تاسیسات گردشگری نامتعارف در بافت جهانی یزد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به دستور تخریب سومین تاسیسات گردشگری داراي ساخت و ‌ساز نامتعارف با بافت تاریخی، از تعيين مهلت یک ساله براي ساکنان بافت تاریخی براي رفع اين قبيل موارد ‌خبر داد.