نوشته‌ها

آغاز مرمت بازارچه دارالشفا چهارسوق یزد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از آغاز مرمت بازارچه تاریخی دارالشفا چهارسوق خبر داد.

مرمت آب انبار تاریخی حوض جعفر یزد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد گفت: مرمت آب انبار تاریخی حوض جعفر در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

مرمت دبستان تاریخی کرباسی یزد آغاز شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از آغاز پروژه مرمت دبستان شیخ حسن کرباسی یزد خبر داد.

پایان مرمت مسجد تاریخی دولتشاهی یزد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از پایان مرمت مسجد تاریخی و ثبتی دولتشاهی در بافت تاریخی یزد خبر داد.

آغاز مرمت بادگیر مسجد تاریخی الرحمن یزد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از آغاز مرمت بادگیر مسجد تاریخی الرحمن یزد خبر داد.

آغاز مرمت مجموعه شهدای فهرج یزد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از آغاز مرمت مجموعه تاریخی شهدای فهرج یزد خبر داد.

مرمت آب‌انبار تاریخی حاجی یوسف یزد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از پایان مرمت آب‌انبار تاریخی حاجی یوسف در بافت تاریخی یزد خبر داد.

آغاز مرمت مسجد تاریخی سرپلک یزد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از آغاز مرمت مسجد تاریخی سرپلک خبر داد.

پایان عملیات مرمت و بازسازی آسیاب کوشکنو یزد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان یزد از پایان عملیات مرمت و بازسازی آسیاب کوشکنو یزد خبر داد.