نوشته‌ها

بررسی مشکلات تاسیسات گردشگری از سوی کمیته فنی کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: مشکلات تاسیسات گردشگری از سوی کمیته فنی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.