نوشته‌ها

یزد تنها شهر ایران در بین ۲۴ اثر منتخب سایت یونسکو

یزد، به عنوان تنها شهر ایران در بین 24 اثر منتخب یونسکو به منظور معرفی اقدامات انجام شده در دوران شیوع بیماری کرونا انتخاب شد.

حضور داوطلبان میراث جهانی یونسکو در باغ جهانی پهلوانپور

مدیر پایگاه باغ جهانی پهلوانپور گفت: برای دومین بار کمپین داوطلبان میراث جهانی یونسکو در سایت میراث جهانی باغ پهلوانپور مهریز حضور یافتند.

یزد جزء هفت شهر یادگیرنده یونسکو

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: یزد یکی از هفت شهر یادگیرنده در رشته‌های مختلف هنری، ادبی یونسکو است.