نوشته‌ها

تعطیلی پنج‌شنبه‌ها بزرگترین کمک دولت به گردشگری کرونازده

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، تعطیلی پنج شنبه‌ها را بزرگترین کمک دولت پس از کرونا به صنعت متضرر گردشگری خواند و تاکید کرد: گردشگری محرک سایر اقتصادها حتی بخش صادراتی کشور است.