نوشته‌ها

برگزاری مانور ستاد هماهنگی خدمات سفر استان یزد

پنج شنبه بیست و سوم اسفندماه 97؛ مانور ستاد هماهنگی خدمات سفر استان یزد با حضور اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان برگزار شد.