نوشته‌ها

گشت های محله محور در بافت های تاریخی فعال می شوند

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از همکاری نیروهای بسیج سپاه در حفظ و حراست از بافت های تاریخی استان خبر داد.