نوشته‌ها

شهردار یزد:

مسیرها و برخی اماکن گردشگری یزد برای توان‌یابان مناسب‌سازی شده و این روند ادامه دارد

ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد درباره اقدامات شهرداری در زمینه دسترس‌پذیری این شهر به عنوان شهر پایلوت گردشگری دسترس‌پذیر برای افراد توان‌یاب توضیح داد.