نوشته‌ها

مداخله کشورهای عربی سد راه ثبت جهانی بادگیرهاي يزد

هر چند شهر جهاني يزد به شهر بادگيرها نيز معروف است و تعداد زيادي از بادگيرهاي منحصربفرد آن به ثبت ملي رسيده ولي پرونده ثبت جهاني بادگيرهاي اين ديار با مداخله و اعتراض نمایندگان کشورهای عربی به ویژه امارات متحده عربي تاكنون به سرانجام نرسيده است.