نوشته‌ها

لزوم پایش تابلوهای بین‌شهری میبد

در کارگروه توسعه شهرستان میبد بر پایش تابلوهای بین‌شهری میبد تأکید شد.