نوشته‌ها

نشست تشکیل کارگروههای صنایع دستی استان یزد

جلسه تشکیل کارگروه های صنایع دستی استان، با حضور مدیر کل، معاون صنایع دستی استان یزد و جمعی از هنرمندان رشته های مختلف برگزار شد.