نوشته‌ها

برگزاری کارگاه چینه در باغ جهانی پهلوان پور مهریز

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ پهلوان پور از برگزاری کارگاه چینه در محوطه اطراف باغ جهانی پهلوان پور مهریز خبر داد.