نوشته‌ها

کارگاه بازآموزی ویژه راهنمایان گردشگری نوروز ۱۴۰۲ در یزد برگزار شد

کارگاه بازآموزی راهنمایان مستقر در اماکن و بناهای تاریخی و گردشگری ویژه نوروز ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۸۰ نفر از راهنمایان گردشگری یزدی برگزار شد.