نوشته‌ها

ارزش‌های معماری و هنری قنوات یزد بررسی شد

در دومین روز از نشست قنوات ۱۱ گانه میراث جهانی، ارزش‌های معماری و هنری قنوات و نقش این مکان‌ها در گسترش صنعت گردشگری در کارگاه آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.