نوشته‌ها

برگزاری کارگاه ۳ روزه آشنایی با قنات و سازهای وابسته ویژه راهنمایان گردشگری یزد

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات زارچ از برگزاری کارگاه ۳ روزه‌ آشنایی با قنات و سازهای وابسته ویژه راهنمایان گردشگری یزد خبر داد.