نوشته‌ها

تخریب مربوط به مغازه مجاور کاروانسرای ابوالقاسم در بافت تاریخی یزد بوده است

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: «تخریب صورت گرفته در بافت تاریخی یزد مربوط به مغازه مجاور کاروانسرای ثبتی ابوالقاسم بوده است.»