نوشته‌ها

کاروانسرای آجری انجیره، منزلگاه قاجاری یزد

کاروانسرای آجری انجیره یکی از ۳۹ کاروانسرای ثبتی استان یزد بوده که در فاصله ۵۰۰ متری کاروانسرای سنگی انجیره بنا شده است.