نوشته‌ها

صنایع‌دستی بهترین اشتغال مناطق درگیر خشک‌سالی/ کاربردی سازی زیلو موردنظر باشد/ ورود صنایع‌دستی با بازار الکترونیک

مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صنایع‌دستی را بهترین راه‌کار توسعه اشتغال در فلات مرکزی با بیکاری ناشی از خشک‌سالی دانست و گفت: «کاربردی سازی زیلو باید موردتوجه باشد.»