نوشته‌ها

برگزاری چهارمین نشست «چقدر یزد را می‌شناسیم»/ مکتب معماری یزد

چهارمین جلسه از سلسله نشست های «چقدر یزد را می‌شناسیم» توسط کمیته تخصصی گردشگری فرهنگی تاریخی یزد برگزار شد.

سومین نشست فرهنگی «چقدر یزد را می‌شناسیم» برگزار شد/ بررسی آثار مکتوب و مستند

سومین جلسه از سلسله نشست های «چقدر یزد را می‌شناسیم» توسط کمیته تخصصی گردشگری فرهنگی‌تاریخی یزد باهدف پاسداشت و شناخت فرهنگ یزد برگزار شد.