نوشته‌ها

زمینه پول‌شویی را در مجوزهای حراجی صنایع‌دستی حذف کردیم/ هیچ کدورتی بین هنرمندان شهرهای یزد نیست

مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر این‌که بین هنرمندان شهرهای یزد کدورتی نیست و خواص اختلاف ایجاد نکنند، افزود: «در خصوص مجوزهای حراجی زمینه پول‌شویی را به‌طور کامل حذف کردم.»