نوشته‌ها

بازدید وزیر میراث فرهنگی از مراحل مرمت و بازسازی آسیاب مازاری سنائی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از روند پیشرفت فاز اول پروژه مرمت و احیای مازاری سنائی بازدید کرد.