نوشته‌ها

پایش بافت و آزادسازی ناودان‌ها و چاه‌های جذبی بافت‌تاریخی یزد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: در یک اقدام ارزشمند و تأثیرگذار برای فرهنگ‌سازی در زمینه پایش بافت و آزادسازی ناوگان‌ها و چاه‌های جذبی انجام شد.