نوشته‌ها

پایان عملیات مرمت خانه تاریخی صولت ابرکوه

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه از پایان عملیات مرمت ورودی خانه تاریخی صولت ابرکوه خبر داد.

پایان مرمت آب‌انبار تاریخی رسولیان یزد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از پایان مرمت آب‌انبار تاریخی رسولیان خبر داد.

پایان مرمت آب‌انبار تاریخی پای پتک در شهرستان بافق

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بافق از پایان مرمت آب‌انبار تاریخی پای پتک در این شهرستان خبر داد.

پایان مرمت بخشی از آب‌انبار تاریخی اشکذر یزد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اشکذر از پایان مرمت بخشی از آب‌انبار تاریخی حاجی حسین اشکذر خبر داد.

پایان فصلی از مرمت قلعه تاریخی اشکذر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اشکذر از پایان مرمت بخشی از قلعه تاریخی اشکذر خبر داد.

پایان مرمت آب‌انبار تاریخی میرزا ابوالهادی اشکذر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اشکذر از پایان عملیات مرمت و محوطه‌سازی آب‌انبار میرزا ابوالهادی این شهرستان خبر داد.

پایان مرمت مسجد زاویه در یزد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از پایان مرمت مسجد تاریخی زاویه در یزد خبر داد.

پایان مرمت یک ‌خانه قاجاری در بافت تاریخی یزد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از پایان مرمت خانه تاریخی پاکدل خبر داد.

پایان مرمت امامزاده حسن در بافت تاریخی یزد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان یزد از پایان مرمت بقعه حسن فهادان در بافت تاریخی یزد خبر داد.