نوشته‌ها

کاربافی اردکان در چند قدمی ثبت جهانی

نشستی با موضوع ثبت جهانی هنر کاربافی در شهرستان اردکان تشکیل شد.

میزان بهره‌وری نمایشگاه صنایع‌دستی ادارات بررسی شود

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع‌دستی از نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی استانداری یزد بازدید کرد.

بافق قابلیت تبدیل‌شدن به شهر ملی حصیر را دارد

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی کشور در بازدید از کارگاه‌های حصیربافی شهرستان بافق، پتانسیل‌های این شهرستان برای تبدیل‌شدن به شهر ملی حصیر را موردبررسی و ارزیابی قرارداد.

آغاز ششمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی منطقه 7 در یزد

ششمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی منطقه 7 در استان یزد در محل دانشگاه علم و هنر آغاز شد.