نوشته‌ها

بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور از ستاد های اسکان مسیر یزد - شیراز

"ولی تیموری" معاون گردشگری و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور در سفر به استان یزد از ستاد های اسکان این استان واقع در مسیر یزد - شیراز بازدید کرد و در جریان روند اسکان اضطراری میهمانان استان فارس قرار گرفت.