نوشته‌ها

قلعه ملکی واحد اقامتی و کارگاه تولید صنایع‌دستی می‌شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خاتم با اشاره به آغاز مرمت قلعه ملکی هرات گفت: «با توجه به تصمیمات گرفته‌شده پس از طی مراحل و مقدمات قانونی، این بنا به بخش خصوصی واگذار، تا درزمینه‌ی گردشگری، جذب توریست و عرضه صنایع‌دستی، به‌صورت واحد اقامتی و پذیرایی و کارگاه تولید و عرضه صنایع‌دستی شهرستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»