نوشته‌ها

شهر جهانی یزد، میزبان هیئت تورگردانان مجارستان

سرپرست معاونت گردشگری اداره ‌کل میراث ‌فرهنگی استان یزد از سفر گروه 14 نفر از تور گردانان با سابقه ی کشور مجارستان به استان یزد و بازدید از جاذبه‌های فرهنگی_گردشگری این استان خبر داد.