نوشته‌ها

جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان یزد تشکیل می شود

نشست تشکیل جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان یزد، با حضور معاون صنایع دستی استان یزد و جمعی از هنرمندان رشته های مختلف برگزار شد.