نوشته‌ها

برگزاری نشست هماهنگی کمیته های گردشگری استان یزد در سال 98

دوشنبه 13 خردادماه 98؛ نشستی بمنظور هماهنگی کمیته های گردشگردی استان یزد و برنامه ریزی برای سالجاری در اداره کل میراث فرهنگی یزد برگزار شد.