نوشته‌ها

برگزاری کارگاه آموزشی نوآوری و فناوری های جدید در گردشگری

کارگاه آموزشی “نوآوری و فناوری های جدید در گردشگری” به همت موسسه آموزشی خدمات گردشگری هفت اقلیم در یزد برگزار شد.