نوشته‌ها

دستاورد سفر جای جاگات

عارسُک جُلی ابرکوه به عنوان نماد صلح جهانی معرفی شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی شهرستان ابرکوه گفت: گروه راهپیمایی جای جاگات که با هدف تحقق به شعار صلح و دوستی بین ملت‌ها حرکت خود از هند به ژنو را آغاز کردند، عارسُک های جُلی ابرکوه را به عنوان نماد صلح جهانی معرفی کردند.