نوشته‌ها

نصب دستگاه پایانه مالی غیرنقدی

دستگاه پایانه مالی غیرنقدی جنب ورودی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد نصب شد.