نوشته‌ها

علی دارابی در نشست هم‌اندیشی اصحاب‌فرهنگ، هنر و رسانه:

میراث‌فرهنگی کشور متعلق به همه ایرانیان است/ مرزهای فرهنگی کشورمان بسیار گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی است

علی دارابی گفت: مرزهای فرهنگی ایران عزیز ما بسیار گسترده از مرزهای جغرافیایی آن است.