نوشته‌ها

لزوم استفاده از ظرفیت ثبت جهانی یزد در راستای فرهنگ، اقتصاد و احیای بافت تاریخی

استاندار یزد گفت: باید از ظرفیت ثبت جهانی یزد در راستای فرهنگ، اقتصاد و احیای بافت تاریخی استفاده شود و این ظرفیت عظیم به درستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.