نوشته‌ها

بافت تاریخی روستای هرابرجان، بافتی زنده و پویا با کوچه‌های دست کند/ خانه‌هایی با معماری ترکیبی

روستای هرابرجان در دهسـتان هرابـر جـان از شهرستان مروست استان یزد واقع‌شده که وسعت بافت تاریخی آن 20 هکتار است.