نوشته‌ها

کنترل موریانه در زمستان خانه مسجد جامع کبیر یزد

عملیات اجرایی کنترل و پاکسازی موریانه های زمستان خانه مسجد جامع کبیر یزد زیر نظر گروه تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد انجام شد.