نوشته‌ها

از ابتدای سال 99 تا پایان آذرماه:

صدور موافقت اصولی برای 58 طرح سرمایه‌گذاری در یزد

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از صدور 58 فقره موافقت اصولی در استان یزد، برای ایجاد و احداث تأسیسات گردشگری از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.

ابطال 50 فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از ابتدای سال جاری تاکنون در استان یزد

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد از ابطال ۵۰ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری در استان یزد، که طی سالهای گذشته صادرشده بود، خبر داد.

صدور موافقت اصولی برای ۴۴ طرح سرمایه گذاری در یزد

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد از صدور ۴۴ فقره موافقت اصولی در استان یزد، برای ایجاد و احداث تاسیسات گردشگری از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

صدور 8 فقره موافقت اصولی جدید در استان یزد برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد از صدور 8 فقره موافقت اصولی در استان یزد، برای ایجاد اقامتگاه بومگردی در شهریورماه سالجاری خبر داد.

صدور الکترونیکی موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی استان یزد گفت: صدور و تمدید موافقت اصولی تاسیسات گردشگری صرفا به صورت الکترونیکی انجام می شود.