نوشته‌ها

۳۵ اثر یزد مهر اصالت ملی صنایع‌دستی دریافت کردند

معاون صنایع‌دستی استان یزد گفت: ۳۵ اثر استان یزد مهر اصالت ملی صنایع‌دستی دریافت کردند.