نوشته‌ها

توسعه گردشگری در دسترس در یزد

تا همین چند سال گذشته، استفاده از فضاهای تفریحی و گردشگری از محدودیت‌های معلولان به‌حساب می‌آمد.
شهردار یزد:

مسیرها و برخی اماکن گردشگری یزد برای توان‌یابان مناسب‌سازی شده و این روند ادامه دارد

ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار یزد درباره اقدامات شهرداری در زمینه دسترس‌پذیری این شهر به عنوان شهر پایلوت گردشگری دسترس‌پذیر برای افراد توان‌یاب توضیح داد.